Formació en PCI i seguretat

Formació en PCI i seguretat

 

  • Centre habilitat per la Generalitat de Catalunya. Cursos d’habilitació professional d’operaris RIPCI.
  • Programes de formació teorico-pràctics a mida i personalitzats.
  • Pràctiques a les instal·lacions del client: en el seu entorn real.
  • Implantació de Plans d’Autoprotecció i exercicis de simulacres.
  • Formacions en incendis i seguretat, abastant tots els camps possibles.

 

  • FORMACIÓ EN SEGURETAT A MIDA EN ENTORNS REALS
 • Els programes formatius es dissenyen per cobrir les necessitats específiques de cada client. L’objectiu és el d’assegurar que les persones que intervenen en situacions d’emergència emprenguin aquestes tasques amb l’adequada formació teorico-pràctica.
 • L’anàlisi de riscos, els equipaments i recursos disponibles, juntament amb el coneixement i formació previs del personal en resulten elements clau. El desenvolupament de les formacions té en compte les diferents normatives de seguretat, de protecció contra incendis, de prevenció de riscos laborals, d’evacuació i emergència.
 • La formació en emergències se centra en les necessitats de l’empresa client, i es posa en pràctica en entorns físics reals. Es tenen en consideració els mitjans i equipaments disponibles, aquells que el client realment utilitza o pot arribar a utilitzar, així com el seu pla d’emergència.

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

 • Consultoria i Enginyeria en PCI i Seguretat

  Consultoria i Enginyeria en PCI i Seguretat

 • Protecció contra incendis

  Protecció contra incendis

 • Senyalització de Seguretat en Edificis

  Senyalització de Seguretat en Edificis

 • Formació en emergències

  Formació en emergències

 • Sistemes de seguretat electrònica

  Sistemes de seguretat electrònica

 • Central Receptora d’Alarmes

  Central Receptora d’Alarmes

 • Reconeixement de Matrícules

  Reconeixement de Matrícules

 • Megafonia i Telecomunicacions Professionals

  Megafonía y Telecomunicaciones Profesionales