Senyalització de Seguretat en Edificis

Senyalització de Seguretat en Edificis

 

 • La normativa és clara pel que fa a grandària, forma i fotoluminiscència dels senyals d’emergència, així com la quantitat i localització d’aquests. La seguretat de les persones i l’objectiu de salvar vides roman per sobre de tot.

  En edificis de pública concurrència resulta especialment important una senyalització correcta. Els usuaris han de poder trobar els equips de protecció contra incendis i les vies d’evacuació de forma ràpida, eficaç i segura.

 • SENYALS FOTOLUMINISCENTS HOMOLOGATS
 • La instal·lació de senyals fotoluminiscents homologats i el seu òptim manteniment és un requisit d’obligat compliment per llei. Formen part de la seguretat passiva dels edificis i el seu paper és clau per a una ràpida evacuació en cas d’emergència.
 • INSTAL·LACIÓ DE SENYALS LUMINISCENTS
 • A Kosmos Group som experts en instal·lacions de senyalètica. Adeqüem cada projecte a la tipologia de l’immoble: no és el mateix senyalitzar un edifici d’oficines que una nau industrial, un cinema, un hospital o un centre comercial.
 • Molt conscients que roman en joc la seguretat de les persones, realitzem instal·lacions de senyals fotoluminiscents amb tot rigor.
 • La seva importància és capdal, ja que:
  • ✔ Marquen les sortides i els recorreguts d’evacuació.
  • ✔ Faciliten la localització dels equips de protecció contra incendis.
  • ✔ Permeten trobar amb rapidesa els elements de salvació.
 • MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SENYALITZACIÓ
 • El nou RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios) marca la vida útil dels senyals fotoluminiscents i especifica com s’ha de realitzar el seu manteniment.
 • A la ‘Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente’ del nou reglament, es detallen les operacions a realitzar. Se’n poden encarregar els tècnics especialitzats del fabricant, d’una empresa mantenidora, o del titular de la instal·lació.


 

SOL·LICITA INFORMACIÓ