Control d’Accessos i Presència

$

Control d'accessos d'alta seguretat per a tota mena d'edificis.

$

Sistemes amb targeta de radiofreqüència RF

$

Control d'accessos físics o biomètrics

$

Control d'accessos CCTV per a lectura de matrícules

$

Control d'accessos mitjançant clau o mòbil NFC de Iloq

$

Control d'accessos per càmeres i intel·ligència artificial

Control D’accessos i Presència

Un control d’accessos és un sistema automàtic gràcies al qual es decideix qui entra a un lloc i quan pot entrar.

Es reconeixen els controls d’accessos, especialment en llocs de pública concurrència, a través de torns, portells, molinets o barreres.

Però també pot instal·lar-se el sistema en una porta normal. Aquesta és la manera més bàsica. Requereix instal·lar un pany electrònic. Això sí: la porta, si ja existeix, haurà d’adaptar-se.

El control d’accessos serveix també de control de presència. És útil per al registre de les jornades laborals, organització de torns, temps de descans, absències, baixes i vacances dels empleats.

Control de Accesos Kosmos Group
Hi ha una gran diversitat de sistemes per al control d’accessos i presència, sistemes que proveeixen d’informació molt valuosa per a la seguretat.

Control d’Accessos amb Clau Electrònica i Mòbil Autoalimentat Sense Bateries

Els iLOQ són panys electrònics que no requereixen bateria ni cablejat en el cilindre electrònic. Es poden utilitzar els cilindres electrònics amb clau (no necessiten bateria a la clau) i/o amb telèfon intel·ligent que disposi de NFC. El sistema també permet instal·lar cadenats d’un sistema d’obertura o un altre.

Aquesta versatilitat permet donar servei a tota mena d’indústries, hospitals, oficines, escoles, edificis residencials, empreses de serveis, gestió d’infraestructures, entre altres.

Un gran avantatge de la clau electrònica respecte a la clau tradicional és que, en cas de pèrdua o robatori, n’hi ha prou amb donar de baixa aquesta clau del sistema. No és necessari el canvi del cilindre o cilindres que obrien la clau extraviada.

El sistema funciona com un control d’accessos electrònic, la qual cosa permet:

 • Accedir a totes les portes, amb una sola clau o smartphone, en qualsevol edifici del món.
 • Donar i llevar accessos en remot.
 • Delimitar horaris d’entrada i sortida.
 • Limitar portes d’accés.

En tractar-se d’un sistema sense bateries ni fonts d’alimentació, el manteniment del sistema és menys costós que un sistema tradicional. La seva autonomia energètica evita elevats costos de manteniment. Es tracta, a més, d’un sistema sostenible.

llave-electronica-iloq

Control d’Accessos amb Targetes

El control d’accessos per targeta de radiofreqüència (RF) és el més típic dels controls d’accessos. Consta d’un lector de targetes. L’aparell reconeix a l’usuari a través d’una credencial física.

És molt freqüent, per exemple, en hotels: per a accedir a l’habitació i perquè l’electricitat es mantingui activa en l’estada. Està molt estès en les empreses, per al fitxatge d’entrades i sortides laborals.

lector de accesos_1200

Com podem ajudar-te?

Control d’Accessos amb Matrícules

El disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de reconeixement de matrícules a través de circuits tancats de televisió (CCTV) és una especialitat de Kosmos Group.

Els sistemes de reconeixement per CCTV d’última generació són capaços de realitzar la captació de les matrícules dels vehicles que accedeixen a l’edifici, sense necessitat que aquests es detinguin. D’aquesta manera, la circulació és fluida i s’eviten retencions de trànsit en les vies d’accés.

L’avançada tecnologia dels equips ofereix majors prestacions i de superior fiabilitat.

Més seguretat, més agilitat, més comoditat.

 • • Càmeres amb resolució suficient per captar 2 carrils de manera simultània.
 • Lectura i identificació de matrícules de diversos països en temps real.
 • Fiabilitat superior al 98% en la lectura de les matrícules.
 • És possible una integració total amb el sistema de CCTV actual. Es poden realitzar totes les cerques mitjançant el propi sistema per a facilitar l’ús als vigilants.
 • Enviament d’informes per a vehicles estacionats més de X hores.
 • Detecció de la marca de tots els vehicles que accedeixen. Per a facilitar la cerca forense.
 • Integració amb les bases de dades de cossos de seguretat públics. Per a generar alertes en cas de coincidència amb vehicles robats.

El control d’accessos a través de la matrícula es realitza mitjançant càmeres, un programari integrat i un relé connectat al sistema d’accés. Una vegada verificada la matrícula del vehicle permeten l’entrada o sortida d’un recinte, obrint la barrera de pas o porta lliscant o basculant.

Com cada matrícula és única, és molt fàcil fer un seguiment. Molt útil en aparcaments públics, aparcaments privats, peatges o zones restringides de ports i aeroports.

Control d’Accessos per Biometria

El control d’accessos per biometria es basa a reconèixer a una persona per alguna part del seu cos que la fa única. Estem parlant d’empremtes dactilars, l’iris de l’ull, la seva cara, o fins i tot la veu.

Prèviament, cal registrar aquesta característica en una base de dades. L’ordinador converteix la petjada, l’iris o la veu en uns càlculs matemàtics complexos. Per a evitar fallades i falsos positius, solen fer-se diverses captures consecutives.

En cada accés o sortida, el lector biomètric tornarà fer la conversió en uns càlculs, aquesta vegada més senzills. Si el patró coincideix amb els que té registrats, reconeixerà a aquesta persona.

El control biomètric té molt poc marge d’error. És molt difícil falsificar una petjada, una cara, un iris o una veu.

Control d’Accessos per Empremta Dactilar

El control d’accessos per empremta dactilar és un tipus específic de control biomètric. D’un ús molt estès, ja que, de tots els controls corporals, és el més econòmic i de fàcil implantació.

El lector no sol venir només amb el vidre on es captura l’empremta digital. Sol afegir-se un lector de targetes RF i un teclat, per marcar un codi PIN. Es fa per tenir alternatives, en cas que algú tingui les seves petjades molt danyades. Això no significa que no funcioni, sinó que, en determinats casos, li costa més fer el reconeixement.

El vidre, per descomptat, està fabricat per a resistir milions de fitxatges.

Control d’Accessos amb Càmeres

El control d’accessos a través de càmeres és un tipus de control basat en la intel·ligència artificial. El sistema capta la cara de les persones que entren en el camp de visió de qualsevol càmera per primera vegada. L’ordinador les recordarà i les seguirà cada vegada que passin per davant d’aquesta càmera, o d’una altra.

Per permetre o denegar accessos, tan sols cal presentar al sistema les persones a les quals interessa que conegui.

Un control d’accessos amb càmera té l’al·licient que es poden acreditar, amb imatges, l’hora d’entrada i sortida d’algú en concret. Tan sols cal recuperar i tornar a visionar els enregistraments.

Se sol usar també per al comptatge de persones a l’interior d’un recinte, sense necessitat que hagin d’identificar-se en cada zona.

Beneficis del Control d’Accessos

Els sistemes de control d’accessos i presència despleguen múltiples avantatges, entre altres:

 • Impedeixen l’accés a intrusos
 • Eviten el frau
 • Subministren informació de valor

Com podem ajudar-te?