Alarmes de Seguretat

$

Alarmas de seguridad de alta calidad y protección máxima

$

Per a àmbits residencial i empresarial

$

Empresa habilitada a nivell nacional (D.G.P. 3469)

$

Connexió a Central Receptora d'Alarmes de Grupo On Seguridad (D.G.P. 3844)

$

Servei permanent de vigilància i alerta 24/7/365

$

Alarmes per cable i sense fils

$

Botó del pànic

$

Instal·lació i manteniment per professionals habilitats

$

Sistemes especials per a infraestructures crítiques i empreses d'alt risc

$

Instal·lació de sistemes d'última tecnologia

$

20 anys de know-how

$

Servei 24 hores/ 365 dies

Alarmes de Seguretat

Una alarma és un sistema de seguretat electrònica que ens avisa de l’entrada o intent d’entrada en les nostres dependències (habitatge, local, oficines, nau…) d’un intrús o persona no autoritzada.

Aquests sistemes de seguretat es componen de panell de control, teclat, font d’alimentació, elements de detecció, sirenes i comunicadors. A més, permeten incloure o combinar-se amb altres elements de seguretat, com poden ser càmeres, gravadors d’imatges, entre altres.

Els sistemes d’alarma de seguretat és convenient que es comuniquin amb una Central Receptora d’Alarmes, des de la qual es podran gestionar els senyals d’intrusió, de manera ràpida, professional.

Alarmes de Seguretat Kosmos Group
Conviene que los sistemas de alarma de seguridad se conecten con una Central Receptora de Alarmas para gestionar las señales de intrusión de forma ágil y profesional.

Alarmes per Cable i Alarmes Sense Fil

Els sistemes de connexió de les alarmes poden funcionar per cable o sense fil.

Les alarmes per cable ofereixen un major grau de seguretat, fiabilitat i durabilitat. Són sistemes que poden requerir de la realització d’obres menors, per aquesta raó és convenient planificar la seva instal·lació.

Les alarmes sense fil són més fàcils d’instal·lar i no necessiten obra. El seu nivell de seguretat és acceptable per protegir determinats habitatges o negocis, si bé es troben més exposades als inhibidors de freqüència que utilitzen els lladres.

Establiments i negocis d’alt risc, com joieries, armeries o galeries d’art, entre altres, han d’instal·lar alarmes de grau 3.

Instal·lacions militars i infraestructures crítiques requereixen del major grau de protecció sent els sistemes utilitzats de grau 4.

Com podem ajudar-te?

Sistemes de Seguretat cada vegada més Segurs

La tecnologia avança i les alarmes cada vegada són més sofisticades i segures.

 1. Són sistemes capaços de detectar talls de llum, o si s’ha seccionat un cable o manipulat un detector.
 2. Donen la possibilitat de fer sonar l’alarma quan està desarmada, és a dir, inactiva. Amb un codi especial en el panell o un comandament a distància.
 3. Es poden activar i desactivar, i consultar registres o visualitzar les imatges en temps real des del telèfon mòbil mitjançant una aplicació específica.

Potent Sistema de Protecció

És recomanable disposar d’un sistema d’alarma atès. Atès per qui? Per una central receptora d’alarmes.

La Central Receptora d’Alarmes (CRA), ofereix els seus serveis 24h/365, compta amb personal qualificat. Des d’allà es gestionen de manera immediata tots els senyals d’intrusió que reben des de les instal·lacions dels clients.

El primer pas que es fa és el de confirmar que no es tracta d’una falsa alarma: la CRA contacta amb el client, qui ha d’identificar-se mitjançant una clau, per conèixer l’estat de la situació.

Amb determinats equips d’avançada tecnologia, és possible detectar sorolls i sons que poden donar pistes sobre si hi ha o no hi ha una intrusió real. Si la instal·lació disposa de càmeres, l’operador de la CRA també pot realitzar una verificació prèvia per vídeo.

Confirmada una alarma real, la CRA avisa als cossos i forces de seguretat, els qui a partir d’aquest moment posen en marxa el seu protocol d’actuació.

Si l’alarma està connectada a una CRA, en cas de perill, també és possible fer saltar l’alarma quan està desarmada. Es fa mitjançant l’anomenat botó de pànic. Serveix per informar directament la central receptora que una cosa anòmala està ocorrent, i llavors la CRA avisa immediatament a la policia.

Un altre mitjà perquè la CRA detecti una situació de perill és disposar d’una paraula clau d’alarma. Normalment, davant un salt d’alarma, la CRA demana una identificació amb contrasenya. Si en comptes de la paraula d’identificació escolten la paraula clau, saben que hi ha una situació de perill i donen avís a la policia.

Professional qualificat, servei 24h/365 i gestió immediata dels senyals d’intrusió.

Central Receptora d’Alarmes de Grupo On Seguridad

A continuació, detallem algunes de les funcionalitats de la nostra Central Receptora d’Alarmes, els serveis de les quals es presten a través de Grupo On Seguridad, amb número d’inscripció en la D.G.P. 3844:

 • Recepció i gestió de senyals d’alarma mitjançant diferents vies de comunicació (RTC, IP, GSM, GPRS, entre altres).
 • Vídeo verificació d’esdeveniments.
 • Alarmes tècniques, mèdiques i similars.
 • Gestió i manteniment bidireccional de sistemes.
 • Control d’obertures i tancaments.
 • Servei d’atenció 24 h.
 • Teleassistència.
 • Extranet de serveis en línia per a instal·ladors.
 • Plataforma web per a usuaris finals.
Central receptora d'alarmas Grupo On dgp 3844_1200.

Kosmos Group, Partner de Grupo On Seguridad

Kosmos Group forma part de Grupo On Seguridad. La seva Central Receptora està equipada amb les últimes tecnologies de gestió i comunicacions. S’ofereix un servei permanent de vigilància i alerta, amb presència d’àmbit estatal.

Partner de Grupo On Seguridad

Com podem ajudar-te?