Telecomunicacions Professionals en Seguretat

$

Sistemes de telecomunicacions fiables i permanents

$

Solucions integrals i personalitzades

$

Departament propi d'enginyeria

$

Disseny de xarxes digitals i muntatges especials

$

Auditories, legalitzacions i certificacions

$

Desenvolupament d'aplicacions ‘ad hoc’

$

Enginyeria de sistemes de telemetria i dades

$

Homologació en Baixa Tensió i Telecomunicacions

$

Certificacions de qualitat ISO 9001 i 14001

Telecomunicacions professionals i Sistemes de Seguretat

La seguretat d’edificis i recintes, públics i privats, depèn d’unes bones xarxes de telecomunicacions. L’elevada fiabilitat de resposta és exigència inqüestionable en aquests sistemes per a garantir una òptima qualitat de funcionament.

Telecomunicaciones-Profesionales-2

Sistemes de Telecomunicacions Fiables i Permanents

Entenem que són bons aquells sistemes fiables i permanents, sempre en marxa, sense talls. Si les màquines no es comuniquen entre elles o ho fan malament, és com si res ens protegís.

Una instal·lació de fibra òptica és ideal per a un adequat servei. Les prestacions d’aquest material són les més adequades per a llocs que requereixen d’unes telecomunicacions professionals. Això és perquè la fibra permet comunicar equips i sistemes a llargues distàncies, a una altíssima velocitat i pràcticament sense fallades.

Un sistema de comunicacions per fibra òptica és un equipament bastant exigent pel que fa a la part tècnica, per la qual cosa no n’hi ha prou amb posseir únicament les eines necessàries per a la seva instal·lació. També cal assegurar una mínima qualitat, cosa que s’aconsegueix certificant la instal·lació. Una manera de demostrar que es compleixen els estàndards.

On hi ha fibra òptica i aparells certificadors, hi ha un enginyer. Un professional titulat que analitza i comprova el que és necessari en cada instal·lació.

A més, hi ha una part que no es veu: les auditories i les legalitzacions. Sense elles, una empresa instal·ladora de telecomunicacions es queda coixa. D’aquí ve que resulti essencial exigir l’habilitació oficial de l’empresa proveïdora, a més de les certificacions de qualitat.

Finalment, és importantíssim comptar amb un efectiu sistema de manteniment. Amb ell, es corregeixen les avaries i es prevenen les que poguessin sorgir.

Kosmos Group és una empresa homologada per l’administració per a realitzar qualsevol tipus d’instal·lació de telecomunicacions. Compta amb les certificacions de qualitat ISO 9001 i 14001. Diversos enginyers formen part de la seva plantilla, els qui s’encarreguen de dissenyar i supervisar l’execució dels projectes.

certificador de cables_1200

Com podem ajudar-te?

Solucions integrals en Telecomunicacions

Treballar amb els millors fabricants del mercat, estar permanentment actualitzats amb les últimes tecnologies i realitzar un control minuciós de les instal·lacions ens permet oferir un servei impecable.

La tranquil·litat dels nostres clients i usuaris és la prioritat de Kosmos Group.

Les nostres solucions de consultoria, enginyeria, assistència tècnica, instal·lacions i manteniment en telecomunicacions inclouen:

  • Instal·lacions de megafonia
  • Telecomunicacions professionals (walkie talkies, antenes i altres)
  • Integració de sistemes
  • Disseny de xarxes digitals
  • Enginyeria de sistemes de telemetria i dades
  • Subministrament i instal·lació d’infraestructures
  • Assessorament i manteniment
  • Auditories i legalitzacions
  • Muntatges especials
  • Desenvolupament d’aplicacions

Els sistemes de megafonia i telecomunicacions estan especialment recomanats en determinats espais com: centres comercials, establiments d’hostaleria i restauració, supermercats, comerços, magatzems, col·legis, centres esportius, hospitals i edificis d’oficines, entre altres.

En edificis de pública concurrència, la megafonia compleix una funció essencial per a una evacuació ràpida, segura i efectiva en cas d’emergència. La megafonia permet, a més de crear ambients amb música de fons, enviar avisos mitjançant estacions de crida o micròfons.

Si t’interessa conèixer amb més detalli els avantatges i la normativa dels sistemes de megafonia, fes clic aquí.

Per garantir la seguretat d’edificis públics i privats, una elevada fiabilitat de resposta és exigència inqüestionable en aquesta mena de serveis.

Com podem ajudar-te?