Megafonia i Evacuació per Veu

$

Eina crítica de seguretat

$

Normativa en hospitals i edificis de pública concurrència

$

Regulada per la norma UNE-EN 54

$

Integrada en la gestió d'edificis

$

Disseny de xarxes digitals

$

Enginyeria de sistemes de telemetria i dades

$

Subministrament i instal·lació d'infraestructures

$

Manteniment amb operaris habilitats

$

Auditories i legalitzacions

$

Muntatges especials

$

Desenvolupament d'aplicacions

Megafonia i Evacuació Per Veu

Els sistemes de megafonia i evacuació per veu permeten emetre missatges audibles a grans públics. Aquests elements són cada vegada més importants en la gestió de la seguretat d’un edifici.

S’ha demostrat que un sistema d’evacuació per veu en llocs molt concorreguts és crucial. S’aconsegueix una evacuació molta més segura que amb els sistemes de timbres i alarmes.

Fer arribar els missatges d’emergència a través del sistema de megafonia facilita la desocupació d’un recinte gran, de forma ordenada, i evita situacions de pànic.

El fet de poder donar les indicacions oportunes sobre com actuar, juntament amb la informació necessària sobre la serietat de l’emergència, provoca una reacció eficient i responsable en les persones.

Els sistemes de megafonia i evacuació per veu són clau en la gestió de la seguretat d’un edifici.

Sistemes Crítics per a la Seguretat en Edificis de Pública Concurrència

Els sistemes d’alarma per veu donen avís d’emergència mitjançant missatges de veu o prèviament enregistrats. Poden rebre’s només en una zona o en el conjunt d’un edifici.

Constitueixen una eina crítica de seguretat per a aconseguir una evacuació ràpida, controlada i segura. Milloren el temps de resposta en evacuació d’edificis.

Són normatius en determinades instal·lacions com hospitals i edificis de pública concurrència. I, en general, estan recomanats en grans espais com centres comercials, establiments d’hoteleria i restauració, supermercats, comerços, magatzems, col·legis, centres esportius, museus i edificis d’oficines, entre d’altres.

Megafonía y Evacuación por Voz Kosmos Group

Com podem ajudar-te?

Alarma i Evacuació Per Veu: Legislació Actual

La normativa disposa diferents condicions en què han d’emprar-se els sistemes d’alarma i evacuació per veu.

Destaquem les següents:

 • En les àrees de soroll excessiu o impossibilitat auditiva, cal complementar els senyals acústics amb senyals visuals.
 • El senyal d’alarma ha de ser únic en cas d’emergència, i inequívoc.
 • El nivell sonor ha de ser el mateix en totes les dependències, i més elevat que qualsevol soroll ambiental.
 • Els missatges de veu han de ser completament intel·ligibles.
 • Els missatges prèviament enregistrats han d’arrencar de manera automàtica en resposta al senyal d’incendi i sense dependre de la presència de cap operador.
 • La disponibilitat del sistema ha de quedar garantida en tot moment encara que hi hagi un tall en el subministrament elèctric.

La norma UNE-EN 54 és la que regula els Sistemes de Detecció i Alarmes d’Incendis i és d’obligat compliment dins de la Unió Europea d’acord amb la RCP (Regulació dels Productes de la Construcció).

sistema megafonía_1200

Avantatges dels Sistemes d’Alarma i Evacuació Per Veu

Quins avantatges presenten els sistemes d’evacuació per veu sobre altres sistemes d’alarma?

 • Informen sobre qualsevol mena d’incidència
 • Tranquil·litzen i redueixen la reacció de pànic
 • Provoquen una reacció de resposta ràpida
 • Indiquen la via més ràpida i segura cap a la sortida
 • Dirigeixen l’evacuació, conforme al pla previst en cada edifici

S’ha demostrat que redueixen sensiblement el temps de resposta en una emergència.

Les persones responen més ràpidament i estan més ben preparades per prendre la decisió correcta. Els missatges de veu informen amb exactitud com procedir i donen les indicacions necessàries als ocupants d’un edifici, estiguin o no familiaritzats amb l’entorn.

Són sistemes integrats en la gestió dels edificis i poden emprar-se per a música ambiental, publicitat i un altre tipus d’avisos.

Els sistemes de megafonia i evacuació per veu redueixen sensiblement el temps de resposta en una emergència.

Treballar amb els Millors

Per garantir la seguretat d’edificis públics i privats, els sistemes de megafonia i evacuació per veu han de respondre a un nivell de qualitat òptim. Una elevada fiabilitat de resposta és exigència inqüestionable d’aquesta mena de serveis.

Treballar amb els millors fabricants del mercat, estar permanentment actualitzats amb les últimes tecnologies i realitzar un control minuciós de les instal·lacions ens permet oferir un servei impecable.

Com podem ajudar-te?