Enginyeria de Projectes de Seguretat i PCI

$

Projectes de Protecció Contra Incendis - PCI

$

Projectes de Sistemes de Seguretat

$

Anàlisi de Riscos detallat i precís

$

Memòries Tècniques

$

Claus en mà i integració en un únic lloc

$

Departament propi d'Enginyeria

$

Milers de clients satisfets

$

Compromís de transparència i rigor

Enginyeria de Projectes de Seguretat

Els projectes de seguretat tenen la missió de prevenir, protegir i salvaguardar la integritat i la vida de les persones en primer lloc. I els béns materials en segon terme.

A Kosmos Group aquests projectes són dissenyats pel nostre departament propi d’enginyeria, integrat per enginyers especialistes en seguretat i habilitats per a això.

La normativa és clara en aquest sentit. Només professionals experts i capacitats poden realitzar projectes de seguretat amb la qualitat, rigor i efectivitat que assegurin el mínim risc.

 • Enginyers habilitats i experts
 • Prioritat en la seguretat de persones

En projectes de seguretat t’assessorem, i et protegim.

 1. Projectes de sistemes de seguretat
 2. Projectes de protecció contra incendis
 3. Memòries tècniques

Treballem per a clients de renom en centres comercials, hoteleria i restauració, edificis d’oficines, clíniques i hospitals, aparcaments, naus logístiques, naus industrials, laboratoris farmacèutics, museus i edificis històrics.

Amb més d’un miler de clients satisfets.

Ingeniería de Proyectos de Seguridad Kosmos Group

Projectes dissenyats per un departament d’enginyeria propi i especialitzat en seguretat.

Projectes de Protecció Contra Incendis

Un projecte de protecció contra incendis parteix d’una anàlisi de riscos detallada i precisa de les instal·lacions i de l’entorn per a triar, avaluar i dissenyar la millor combinació de mitjans de protecció contra incendis i la seva distribució.

L’anàlisi de riscos estudia factors crítics propis de la instal·lació a protegir i del seu entorn per a trobar la solució òptima:

 • La ubicació de l’edifici, nau o habitatge
 • L’entorn i edificacions confrontants
 • Els materials constructius
 • La distribució d’espais per a la protecció passiva
 • Les sortides i recorreguts d’evacuació

Prevenir, alertar, controlar i extingir l’acció d’un possible incendi de la forma més àgil i efectiva per a protegir la integritat de les persones és el focus principal d’aquest treball.

Minimitzar les pèrdues econòmiques, protegir el patrimoni i aconseguir restablir la normalitat, com més de pressa millor, és també un objectiu, una vegada que el primer està cobert.

Els projectes de protecció contra incendis contemplen tots els mitjans, tant de protecció passiva, com de protecció activa.

La protecció passiva cerca prevenir, impedir i retardar la propagació d’un foc. Entenem per protecció passiva aquella que és pròpia de l’edifici i dels materials amb què s’ha construït.

El projecte de seguretat contempla els següents elements:

 • Envans resistents al foc
 • Ignifugació d’estructures metàl·liques
 • Cables i canalitzacions
 • Portes tallafocs
 • Materials constructius
 • Distribució dels espais i àrees de l’edifici

La protecció activa persegueix alertar, detenir i extingir un foc iniciat. Comprèn tots els equips, sistemes de protecció i mitjans necessaris per a sufocar i apagar un foc.

Un projecte de seguretat avalua la idoneïtat dels següents equips i informació:

 • Alarmes i sistemes de megafonia
 • Detectors, diferents en funció de la mena de foc
 • Agents extintors: elecció i instal·lació.
 • Mesurament dels cabals d’aigua òptims

El projecte de protecció contra incendis que realitza el departament d’enginyeria de Kosmos Group inclou una precisa anàlisi de riscos i el desenvolupament d’un complet sistema de protecció contra incendis, perfectament justificat segons les necessitats específiques de càrrega de foc, i els càlculs realitzats amb el més absolut rigor.

seguimiento proyecto de incendios_1200

Com podem ajudar-te?

Normativa Aplicable en PCI

En l’àmbit de la protecció contra incendis, la legislació és àmplia i clara. Els detalls jurídics i tècnics queden molt ben explicats en diferents reglaments i normes.

 • Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
 • Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
 • Normes UNE i CEPREVEN

En funció de la mena d’instal·lació, de les característiques dels edificis a protegir i de les activitats a desenvolupar pot ser obligatori per llei el disseny d’un projecte específic de protecció contra incendis.

Projectes de Sistemes de Seguretat

Els projectes de sistemes de seguretat contemplen una anàlisi de riscos i es dissenyen per a protegir la integritat de les persones i dels seus béns, així com el patrimoni de les empreses.

Prevenir, dissuadir i alertar d’intrusions perilloses en les propietats privades i llocs públics és la seva principal comesa. El desenvolupament del projecte inclou la recomanació de solucions tecnològiques considerant espais i persones.

Els mitjans que s’empren contemplen diferents tipus de sistemes, maquinari i programari, en funció de cada instal·lació o edifici en concret.

Les fases del disseny d’un projecte de seguretat són, en essència, les següents:

 1. Anàlisi de vulnerabilitat. Es contemplen la infraestructura, tecnologia i recursos humans per a realitzar un primer diagnòstic.
 2. Estudi de seguretat. Es tracta d’identificar controls administratius, operacionals i d’enginyeria.
 3. Identificació dels riscos. S’avaluen i qualifiquen en funció del grau.
 4. Disseny de mesures. Es busquen les òptimes per a mitigar els riscos.
 5. Creació dels certificats de seguretat.
 6. Fixació de plans. Per a fer possible la continuïtat del negoci.
 7. Redacció del manual de seguretat i els seus protocols.
 8. Disseny de les auditories de compliment.
 9. Presentació del pla de millora. Proposta davant gerència.
seguimiento proyecto de seguridad_1200
Cada client mereix una solució òptima, ajustada a les seves necessitats concretes.

Projectes per a Empreses i Residències

L’equip expert en seguretat de Kosmos Group està habilitat per a dissenyar complexos projectes de seguretat i de protecció contra incendis, completament personalitzats.

 • Indústries, grans empreses, naus i complexos empresarials.
 • Edificis d’oficines privats i públics
 • Centres comercials, aparcaments i negocis
 • Hospitals, clíniques i centres de salut.
 • Escoles, universitats i centres educatius.
 • Aeroports o estacions de transport públic.
 • Centres de transformació i proveïment elèctric, plantes solars fotovoltaiques
 • Centres de telecomunicacions
 • Instal·lacions de proveïment d’aigua potable o de reg
 • Urbanitzacions, comunitats i residències particulars

Un estudi personalitzat de vigilància i seguretat fa possible que es tinguin en compte els factors específics i ubicacions de cada instal·lació, edifici o complex empresarial. Aquests factors afecten directament el sistema de seguretat emprat.

Molt diferents solucions en sistemes de vigilància i seguretat necessiten un centre comercial situat en entorn urbà, per exemple, al qual pugui requerir una central de telecomunicacions en un entorn rural, allunyat i solitari.

Cada cliente merece una solución óptima, ajustada a sus necesidades concretas. A Kosmos Group oferim diferents solucions, en funció de cada instal·lació i client.

Memòries Tècniques

La Memòria Tècnica és un document, requerit conforme a la normativa, per a la definició de les característiques d’una instal·lació de protecció contra incendis i de seguretat.

La memòria tècnica ha de ser redactada per un tècnic titulat competent.

A Kosmos Group, a través del departament d’Enginyeria, oferim la possibilitat de redactar i generar la Memòria Tècnica. Els nostres enginyers l’assessoren i busquen la millor solució.

Compromís de Transparència i Rigor

En l’àrea de la seguretat, assessorem i acompanyem als nostres clients, amb absoluta transparència. Garantir la protecció dels nostres clients és la nostra autèntica raó de ser.

Kosmos Group no està vinculat a cap fabricant, distribuïdor o marca comercial: només recomanem el que creiem que és idoni per a cadascun dels nostres clients. Ens devem a ells. La nostra fi és ser-los útils, donar-los suport com a soci estratègic i tecnològic en la gestió de la seguretat.

Com podem ajudar-te?