Formació en Seguretat i Protecció Contra Incendis

$

Centre habilitat pel Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

$

Programes de formació teoricopràctics a mida i personalitzats

$

Pràctiques en les instal·lacions del client: en el seu entorn real

$

Implantació de Plans d'Autoprotecció i Exercicis de Simulacres

$

Formacions en Incendis i Seguretat, abastant tots els camps possibles

$

Formadors experimentats i habilitats

Formació en Seguretat a Mida en Entorns Reals

Els programes formatius es dissenyen per cobrir les necessitats específiques de cada client. L’objectiu és el d’assegurar que les persones que intervenen en situacions d’emergència escometin aquestes tasques amb l’adequada formació teoricopràctica.

L’anàlisi de riscos, els equips i recursos disponibles, juntament amb el coneixement i formació previs del personal en resulten elements clau. El desenvolupament de les formacions té en compte les diferents normatives de seguretat, de protecció contra incendis, de prevenció de riscos laborals, d’evacuació i emergència.

Formación en Seguridad y Protección Contra Incendios
Formació professional en protecció contra incendis i seguretat a mida per a empreses, amb pràctiques en entorns reals i formadors experimentats.
  • Formació en autoprotecció (teoricopràctica)

Realitzem les implantacions dels Plans d’Autoprotecció i Emergències. Donem a conèixer, a les persones implicades, la normativa i gestió de l’emergència en la instal·lació.

Formem de manera teòrica i pràctica els equips d’emergències. La formació en emergències se centra en les necessitats de l’empresa client, i es posa en pràctica en entorns físics reals. Es tenen en consideració els mitjans i equips disponibles, els que el client realment utilitza o pot arribar a utilitzar, així com el seu pla d’emergència.

Dirigim, organitzem i realitzem simulacres, tant tàctics com reals.

Formación en incendios

Com podem ajudar-te?

  • Formació en incendis i ERAs (teoricopràctica)

Duem a terme la formació de personal en matèria d’incendis. Aquesta formació inclou els riscos i perills del foc, els elements de protecció existents i la realització de pràctiques d’incendis a través de simuladors de foc real controlat pels nostres formadors. Tot per fer pràctiques d’ús i funcionament d’extintors i Bies, adaptant la formació a les necessitats del client.

De la mateixa manera es realitzen pràctiques en l’ús i maneig d’equips de respiració (ERAs) en un entorn que simula les condicions existents en un incendi (entorns amb fum).

formación incendios pci_1200
  • Curs habilitació professional d’operaris RIPCI

Realitzem l’impartició i avaluació dels Cursos d’Operari Qualificat per a la Instal·lació i/o Manteniment de Sistemes de Protecció contra Incendis conforme al RD 513/2017 (RIPCI).

Kosmos Group és centre de formació habilitat per la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) de la Generalitat de Catalunya, a través del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya.

formación ripci detección_1200

Com podem ajudar-te?