Política de Qualitat i Medi Ambient

KOSMOS GROUP, dedicada a la consultoria, instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat i protecció contra incendis, té com a objectiu que la qualitat en els serveis que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives i necessitats de cada client.

  • La Direcció i totes les persones de l’empresa estan compromeses amb els requisits i expectatives dels clients, amb les normes i disposicions legals aplicables i amb altres que l’organització subscrigui relacionades amb els seus aspectes ambientals.
  • KOSMOS GROUP es compromet a vetllar contínuament per la prevenció de la contaminació, l’estalvi energètic i la minimització dels residus.
  • L’objectiu d’aconseguir la confiança i fidelitat dels nostres clients s’aconsegueix amb una atenció personalitzada i uns alts nivells de professionalitat.
  • Cada persona que forma part de la nostra organització assumeix que és client i proveïdor d’altres àrees de l’empresa, el posseir competències adequades i estimular el desenvolupament permanent dels seus coneixements, habilitats i actituds és fonamental per a l’empresa.
  • Assegurar la competitivitat i rendibilitat de l’empresa en el mitjà i llarg termini.
  • La qualitat en la prestació de serveis i en els processos interns de l’empresa és responsabilitat de tots, havent-se d’involucrar cada persona, de manera activa, en l’assoliment dels objectius plantejats.
  • Assolir l’excel·lència operacional mitjançant la millora contínua i l’optimització dels nostres processos.

  Aquesta Política es difondrà entre tot el personal de l’empresa, i ha de servir de marc de referència per establir i revisar els objectius de Qualitat i de Medi Ambient.

  KOSMOS GROUP

  15 de Maig de 2015