Manteniment PCI

$

Manteniment Preventiu i Correctiu

$

Empresa Mantenidora habilitada per a tots els sistemes PCI

$

Estricte compliment de la normativa legal

$

Habilitació professional dels operaris

$

Tallers mòbils equipats

$

Servei 24 hores/ 365 dies

$

Membre actiu en associacions i col·legis d'enginyers sector PCI

Manteniment Sistemes de Protecció Contra Incendis (PCI)

El manteniment dels sistemes de protecció contra incendis garanteix el seu correcte funcionament i és preceptiu per llei.

Diferents tipus de revisions, totes obligatòries, són les que contempla el nou RIPCI:

 • Revisió trimestral
 • Revisió semestral
 • Revisió anual

Han de ser realitzades per una empresa i operaris habilitats pel departament d’indústria o equivalent de la Comunitat autònoma que correspongui.

Mantenimiento Protección Contra Incendios Kosmos Group

Normativa Contra Incendis: RIPCI

El Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017) és molt clar a l’hora de determinar els requisits obligatoris que han de complir les empreses mantenidores.

Com podem ajudar-te?

Habilitació com a Empresa Mantenidora d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis

Segons la normativa RIPCI, com a empresa mantenidora d’instal·lacions de protecció contra incendis Kosmos Group està habilitada per realitzar el manteniment dels següents equips i sistemes:

 • Sistemes de detecció i alarma d’incendis
 • Sistemes d’abastament d’aigua
 • Sistemes hidrants
 • Extintors d’incendis
 • Sistemes de boques d’incendi
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
 • Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada
 • Sistemes d’extinció d’escuma física
 • Sistemes d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents gasosos
 • Sistemes d’extinció per aerosols condensats
 • Sistemes de control de fums i de calor
 • Sistemes de senyalització luminescent

Requisits Exigits pel RIPCI

Per a poder fer treballs d’instal·lació i manteniment de sistemes PCI és necessari el compliment d’uns certs requisits:

 1. Inscripció en el Registre Industrial de la Comunitat Autònoma.
 2. Certificat de qualitat ISO 9001 vigent. Amb inclusió explícita dels equips i sistemes per als quals l’empresa està habilitada.
 3. Habilitació professional dels operaris assignats que realitzen i signen les revisions dels equips de PCI, amb indicació dels equips i sistemes per als quals aquests operaris estan habilitats.
 4. Un tècnic titulat.
 5. Una assegurança de responsabilitat civil professional adequada.
mantenimiento columna seca_1200

Assegura’t que el teu proveïdor compleix amb els requisits legals per a poder fer treballs d’instal·lació i manteniment de sistemes PCI.

Membre Actiu en Protecció Contra Incendis

Kosmos Group és membre actiu en les principals associacions de protecció contra incendis: Cepreven, Tecnifuego i el Clúster de Seguretat Contra Incendis.

furgonetas equipadas_1200

Com podem ajudar-te?